راهبند اتوماتیک


راهبند اتوماتیک تجهیزاتی اند که در مکان های پر تردد که عموما مسیر ورودی های مجتمع ها ,عوارضی ها و پارکینگ های عمومی می باشد استفاده قرار می شوند  که به دو دسته راهبند اتوماتیک اهرمی و راهبند اتوماتیک ستونی تقسیم میشوند.
راهبند اتوماتیک ستونی به صورت استوانه هایی می باشند که داخل زمین قرار می گیرند و با بیرون امدن از زمین مسیر تردد را مسدود می نماید که گرانترین نوع راهبند اتوماتیک هستند و بنا به فراخور عوامل محیطی و یا معماری هر مکان مورد نظر قرار می گیرند.


راهبند اتوماتیک اهرمی به یک دکل تقربیا یک متری قائم روی زمین نصب می گردد و اهرمی از آن با اندازه های مختلف  از دو تا هشت متر تردد خودرو ها را محدود می نماید.و این نوع راهبند اتوماتیک در دو نوع سیستم محرکه الکترومکانیک برای ترددهای پایین وسیستم الکتروهیدرولیک برای ترددهای بالا میباشد. که الکترومکانیک میزان تردد در ساعت کمتری نسبت به نوع الکتروهیدرولیک را دارا می باشد.


برای اطلاع افراد از شروع حرکت راهبند اتوماتیک می توان روی آن فلاشر نصب نمود. راهبند اتوماتیک اهرمی می توانند دارای حس گر های مادون قرمز باشند که برای شمارش ماشین ها مورد  استفاده قرار میگیرد.


ویژگی هایی که در حین خرید یک راهبند اتوماتیک اهرمی باید در نظر بگیرید عبارتند از:


•    طول بوم راهبند اتوماتیک.
•    سرعت حرکت راهبند اتوماتیک.
•    میزان ولتاژمنبع تغذیه راهبند اتوماتیک.
•    میزان تردد در طول روز راهبند اتوماتیک.
•    توان موتور و گشتاور نیرو  راهبند اتوماتیک.
•    کلید خلاص کن دستی و باتری بک آپ برای پشتیبانی از سیستم در حالت قطع برق راهبند اتوماتیک.


انواع راهبند اتوماتیک :


راهبند اتوماتیک دارای انواع متفاوتی می باشد که در زیر به آنها می پردازیم :


-    راهبند اتوماتیک بازویی : این نوع راهبند اتوماتیک دارای قیمت ارزان می باشد و با توجه به دوام بالای این راهبند اتوماتیک در جاهایی که دارای تردد بالا می باشند مناسب می باشد و همانطور که گفته شد این راهبند اتوماتیک دارای اندازه های مختلف می باشد.


-    راهبند اتوماتیک ستونی : این نوع راهبند اتوماتیک همانطور که در بالا گفته شد در جاهایی که نیاز به امنیت می باشد و گاها احتیاج به منع ورود اتومیبل می باشد استفاده می گردد در اندازه های متفاوت تولید می شوند و دارای دوام بالا می باشند.


-    راهبند اتوماتیک نیزه ای : این نوع راهبند اتوماتیک نیز برای مکان هایی که احتیاج به امنیت بالا می باشد مورد استفاده واقع می شود و به وسیله این راهبند اتوماتیک از ورود خودرو ها به وسیله پنچر کردن آن ها جلوگیری می شود.


-    راهبند اتوماتیک بلوکر : این نوع راهبند اتوماتیک نیز برای جاهایی  که نیاز به امنیت بالا دارند استفاده می شود و در مواقع نیاز باعث انهدام خودرو ها می گردد.


-    راهبند اتوماتیک کشویی : این نوع راهبند اتوماتیک دارای یک سیستم موتوری است و باز شدن آن از لحاظ زمان و سرعت متفاوت می باشد.


-    راهبند اتوماتیک نفر رو : این نوع راهبند اتوماتیک برای کنرل رفتن و آندن افراد در مکان هایی که نیاز به بازرسی بدنی افراد دارد یا راه های ورودی ادارات استفاده می گردد.


مزایای راهبند اتوماتیک :


-    راهبند اتوماتیک  امکان ایجاد نیروی زیاد توسط قطعه های کوچک را دارد .
-    راهبند اتوماتیک دارای حرکت آرام بدون تکان خوردن های شدید می باشد.
-    راهبند اتوماتیک دارای دوام بالا می باشد.
-    راهبند اتوماتیک دارای امکان کنترل می باشد.