آرام بند

آرام بند  برای بستن درب های بازویی هنگامیکه که به شکل دستی باز شده اند به کار می روند . بستن درب توسط آرام بند به وسیله ی تعدیل هیدرولیک قابل تنظیم انجام می شود . این آرام بند ها بر روی درب های فلزی ، چوبی ، یو پی وی سی و یا ترکیبی از این ها درب ها استفاده می شوند. روش سوار کردن در شرایط عادی ، حریق و راه های نجات به طور دقیق در راهنماها توضیح داده شده است .
آرام بند ها برای نصب های خارجی حفاظت نشده در درب های تک کاره و برای استفاده در محیط هایی که هوای آن ها دارای مواد خورنده ی شدید هستند و همچنین برای استفاده در دماهای بالا یا پایین مناسب نمی باشند.

مشخصات آرام بند هیدرولیکی

  •    قابلیت تنظیم نیروی بسته شدن آرام بند در دو حالت "ضعیف" و "قوی" به سادگی با تنظیم کفشک قدرت بازوی اتصال
  •     نیروی بستن آرام بند افزایش می یابد به دلیل نصب متعادل
  •     قابلیت تنظیم سرعت بسته شدن آرام بند و عملیات چفت شدن
  •     قابلیت انتخابی باز نگاه داشتن درب توسط بازوی اتصال بین 70 تا 150 درجه